Odvolání proti rozhodnutí

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí (§48 zákona "O správě daní a poplatků")

Odvolání proti rozhodnutí
(§48 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ..30. 5. 2004... mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí ve věci .................................... Proti rozhodnutí se odvolávám ve stanovené lhůtě třiceti dnů, protože bylo vydáno místně nepříslušným správcem daně. Pro tuto skutečnost je platební výměr rozhodnutím neplatným, neboť v něm chybí jedna ze základních náležitostí rozhodnutí, kterým je ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 označení oprávněného správce daně.
 
Dne …2. 2. 2004… jsem se přihlásil k trvalému pobytu na adrese …………., Praha… a můj trvalý pobyt byl zaevidován. Následně jsem Finanční úřad v Ostravě o této změně vyrozuměl dne …27. 2. 2004...
 
Je zřejmé, že u fyzické osoby se místní příslušnost řídí místem bydliště, za které se považuje místo trvalého bydliště v České republice.
 
Navrhuji, aby správce daně přezkoumal toto rozhodnutí, resp. jeho vady způsobující neplatnost.
 
Za vaši odpověď a nápravu děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: Kopie občanského průkazu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 1368 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |