Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 288

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Insolvenční zákon / 


Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 288§ 288

(1) Ke zpeněžení prodejem movitých věcí a nemovitostí je příslušný okresní soud podle ustanovení občanského soudního řádu. Návrh na tento prodej podává insolvenční správce, který je jediným účastníkem tohoto řízení.
(2) Příslušný soud nařídí prodej podle odstavce 1, je-li k návrhu přiloženo rozhodnutí o prohlášení konkursu, soupis potvrzený insolvenčním soudem a souhlas věřitelského výboru s tímto způsobem zpeněžení.
(3) Rozhodnutí vydaná v tomto řízení se doručují pouze insolvenčnímu správci, který proti nim může podat odvolání.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 998 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |