Odvolání ve věci proti rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání ve věci proti rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku daně

Daňový subjekt, který ukončil činnost může žádat o vrácení přeplatku na daních a zálohách do šesti let od konce roku, v němž se stal pravomocným poslední předpis daně, na které je přeplatek uvedený. Neučiní-li tak, nárok zaniká. Odvolání se podává do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku. § 64 Přeplatky a úrok (1) Částka plateb převyšující splatnou daň včetně příslušenství daně, je daňovým přeplatkem. (2) Přeplatek se použije na úhradu případného nedoplatku u jiné daně nebo, není-li takového nedoplatku, jako záloha na dosud nesplatnou daňovou povinnost na dani, u které přeplatek vznikl. Daňový přeplatek se použije i na úhradu daňového nedoplatku téhož daňového dlužníka u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, požádá-li o to tento správce daně tak, aby tento požadavek došel správci daně, u něhož je evidován daňový přeplatek, ještě před jeho vrácením, nejpozději však do dne lhůty nároku na jeho vrácení. K požadavku se připo

Odvolání ve věci proti rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku daně
(§64 odst. 5, 8 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne ............ jsem žádal o vrácení přeplatku na dani ................................... (ze zaplacených záloh). Toto mi Vaším rozhodnutím ze dne .............. bylo zamítnuto s odůvodněním, že prošla lhůta šesti let..
 
Sděluji, že dne ............ jsem podával poslední daňové přiznání před ukončením činnosti a od této doby, kdy mi vznikl nárok na přeplatku této daně doposud neuplynulo více než 6 let.
 
Tímto navrhuji, aby bylo Vaše rozhodnutí zrušeno a přeplatek byl zaslán na mů účet.
 
Děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: - souhlas s ukončením činnosti
            - daňové přiznání
            - soupis plateb záloh


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,84 | Hodnotilo: 1581 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |