Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - Stížnost,výzv,správce,vydání věci - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Stížnost proti výzvě správce k vydání věci

Stížnost proti výzvě správce k vydání věci (§2 odstavec 2 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:             ........................................... ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,přebírání,písemností,generální neomezená - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená

Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená (§17 odstavec 7 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:             ........................................... PSČ:        ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,jeden,úkon - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Plná moc pro jeden úkon

Plná moc pro jeden úkon (§10 dle zákona O správě daní a poplatků)     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………………………………………., zmocňuji a zplnomocňuji tímto pana .............................., naroz.. & ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,předložen,zpracován,daňového přiznání,prodloužen,lhůt,advokát - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem

Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem (§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese ………………………………………….., zmocňuji ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,předložen,zpracován,daňového přiznání,prodloužen,daňovým poradcem - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem

Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem (§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese ………………………………………….., ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,univerzální - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Plná moc univerzální

Plná moc univerzální (§10 odst. 3 dle zákona O správě daní a poplatků)     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese ………………………………………….., zmocňuji a zplnomocňuji tímto pana ..............................,naroz.. &hel ..

QR (http://QRColor.cz) - Potvrzen,telegraf,podání - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Potvrzení telegrafického podání

Potvrzení telegrafického podání (§21 odst. 5 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:             ........................................... PSČ:     ..

QR (http://QRColor.cz) - Reklamac,postup,správce daně - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Reklamace postupu správce daně

Reklamace postupu správce daně (§53 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:             ........................................... PSČ:             &n ..

QR (http://QRColor.cz) - Rozhodnut,ustaven,komise,náhrady škod - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod

Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod     Dnešním dnem ………………… vstupuje v platnost následující složení komise pro náhradu škod.   Tímto rozhodnutím u s t a v u j i komisi pro náhradu škod v tomto složení:       1)   Předseda komise:                    ……………&hel ..

QR (http://QRColor.cz) - Rozhodnut,ustavení,likvidační,komise - www.zakonycr.eu

Daňové smlouvy | Rozhodnutí o ustavení likvidační komise

Rozhodnutí o ustavení likvidační komise     S účinností od ………… a v návaznosti na obecně platné zákonné předpisy souvislé s vyřazováním majetku vchází v platnost tato směrnice o ustavení likvidační komise.     K zabezpečení činnosti v oblasti vyřazování investičního majetku je u s t a v e n a likvidační komise v tomto složení:     1)   Předseda komise:            ..