Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,výpověď,spolupráce - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Výpověď smlouvy obchodní smlouvy

Výpověď smlouvy Spotřebitel (smluvní partner) ................................................ Adresa ….............................................................................. IČ ….............................. Kontaktní údaje (telefon a e-mail) ..................................... Název firmy (poskytovatel) .............................…. IČ prodejce .............................…. Adresa ...................................…. Výpověď smlouvy o p ..

QR (http://QRColor.cz) - směnka,dluhy,blankosměnka,exekuce - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Směnka – nejdrsnější nástroj k zajištění pohledávky

Těžko hledat jednodušší a účinnější nástroj k zajištění pohledávky. Když bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, platí. Z pohledu věřitele dar z nebes. Z pohledu dlužníka – brutální nástroj, který člověka může sedřít z kůže. Vzdorovat je (většinou) marné. Poradíme, jak směnku vystavit. A na co dávat pozor. Zákon vymezuje obsah směnky, na formu už tolik nedbá – kromě toho, že musí být písemná; a pokud je psána ručně, pak vždycky perem nebo propiskou. Bloček formulářů koupíte ..

QR (http://QRColor.cz) - směnka,dluhy,blankosměnka,exekuce,biancosměnka - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Směnka nejdrsnější nástroj k zajištění pohledávky

Těžko hledat jednodušší a účinnější nástroj k zajištění pohledávky. Když bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, platí. Z pohledu věřitele dar z nebes. Z pohledu dlužníka – brutální nástroj, který člověka může sedřít z kůže. Vzdorovat je (většinou) marné. Poradíme, jak směnku vystavit. A na co dávat pozor. Zákon vymezuje obsah směnky, na formu už tolik nedbá – kromě toho, že musí být písemná; a pokud je psána ručně, pak vždycky perem nebo propiskou. Bloček formulářů koupíte ..

QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozřejmě ..

QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing,osobní,údaje - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozř ..

QR (http://QRColor.cz) - statutární,funkce,orgán - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | NOZ 2014 Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

Dosavadní úprava Dle § 66 současného obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“), který pozbude účinnosti dne 31.12.2013, se vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud není uzavřena samostatná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu. K takové smlouvě se obchodní zákoník vyjadřuje pouze velice stručně – stanoví pro ni požadavek povinně písemné formy, a požadavek schvál ..

QR (http://QRColor.cz) - nájem,smlouva,najemní,byt - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Nájemní smlouva na byt 2

Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení: …………………………………, Trvalé bydliště: …………………………………, Rodné číslo: …………………………………, Číslo OP: …………………………… ..

QR (http://QRColor.cz) - ukončení,nájem,smlouva - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Dohoda o skončení nájmu

Dohoda o skončení nájmu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „pronajímatel“) a jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „nájemce“) tuto DOHODU O SKONČENÍ NÁJMU   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ____________ nájemní smlouvu ohledně nájmu (dále jen „nájemní smlouva“ a „předmět nájmu“). ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,byt,nájem - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Nájemní smlouva na byt

Nájemní smlouva   .................................. dále jen "pronajímatel" a .................................. dále jen "nájemce" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu bytu tohoto znění: čl. I Úvodní ustanovení 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu čp ........ na pozemku parc. č. .......... v k.ú. .......... okres .......... , pod adresou .......... 2. Nemovitost uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je zapsána v katastru nemovito ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,postoupení,pohledávka - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Smlouva o postoupení pohledávek

Smlouva o postoupení pohledávek Článek I. Smluvní strany 1. ............................................................................. IČO: ..................................... DIČ: .......................... Zastoupena: ......................................., jednatelem společnosti Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ................................., oddíl ....., vložka ........................ (dále jen postupitel) a 2. .................................. ..