Odvolání pro nepřiznání nákladů v řízení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání pro nepřiznání nákladů v řízení

Jestliže správce daně neoprávněně nepřizná svědkům nebo jiným zúčastněným osobám náklady účelně vynaložené k řízení (dopravné, náhrada ušlého výdělku, kolky atp.), lze se proti tomuto rozhodnutí v uvedené lhůtě odvolat. Je třeba doložit oprávněnost svých tvrzení a nároků, resp. napadnout rozhodnutí správního orgánu. Náklady řízení nese správce daně. § 30 Náklady řízení (1) Nestanoví-li zákon jinak, náklady daňového řízení nese příslušný správce daně, s výjimkou nákladů exekučních a nákladů, které vznikly daňovému subjektu. (2) Pokud se na výzvu správce daně zúčastní daňového řízení a) svědci a osoby přezvědné, náleží jim náhrada hotových výdajů a ušlého výdělku. Nárok je nutno uplatnit u správce daně, na jehož výzvu se řízení zúčastnili, a současně předložit doklady prokazující uplatňované nároky, do pěti pracovních dnů, jinak tento nárok zaniká, b) znalci, auditoři a tlumočníci, náleží jim náhrada hotových výdajů a odměn, podle zvláštních předpisů, c) osoby, odlišn

Odvolání pro nepřiznání nákladů v řízení
(§30 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne jsem obdržel vyrozumění o tom, že mi nenáleží náklady - ušlý zisk, který jsem odůvodnil svou absencí na pracovišti u mého zaměstnavatele v době, kdy jsem na výzvu správce podával svědeckou výpověď u šetřeného ................................... .
 
Bylo mi sděleno, že ušlý zisk neodpovídá skutečnosti a proto mi nebude uhrazen tak, jak jsem jeho vyúčtování předložil. Dokládám, že se z Vaší strany stal omyl, protože mi týden před mým jednáním u správce daně zaměstnavatel zvýšil tarifní mzdu o .........%.
 
Proto se tímto odvolávám a žádám o přehodnocení Vašeho rozhodnutí a přiznání mého nároku.
 
Děkuji za odpověď a zůstávám v úctě.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: - Původní platební výměr
-     Rozhodný platební výměr v době jednání před správcem daně


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 1810 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |