Odvolání o neodůvodněném rozhodnutí o zastavení řízení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání o neodůvodněném rozhodnutí o zastavení řízení

Řízení bude zastaveno, pokud bude splněna jedna z podmínek dle §27 odst. 1. Není-li to pravdou, lze se k tomuto odvolat, avšak je třeba prokázat tvrzení skutečností napadajících rozhodnutí správního orgánu. § 27 Zastavení řízení (1) Není-li v tomto nebo zvláštním zákoně stanoveno jinak, daňové řízení se zastaví, jestliže a) vzal navrhovatel zpět svůj návrh dříve, než o něm bylo rozhodnuto, pokud to zákon připouští, b) je právním nástupcem stát, c) se zjistí během řízení, že navrhovatel není podle zvláštních předpisů daňovým subjektem, d) byla zmeškána zákonná lhůta, kterou nelze dále prodloužit nebo navrátit v předešlý stav a nebo žádosti o to byly zamítnuty, e) bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní), f) nebyla s návrhem vyrovnána poplatková povinnost stanovená zvláštním zákonem ani dodatečně na výzvu, g) odpadl důvod řízení, h) jde o nepřípustné podání. (2) Rozhodnutí o zastavení řízení podle

Odvolání o neodůvodněném rozhodnutí o zastavení řízení
(§27 odst. 1 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ................. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí ve věci ..................................., kde mi sdělujete, že zastavujete odvolací řízení bez uvedení důvodů.
 
Proti tomuto se odvolávám ve smyslu §27 odst. 2, protože Vaše rozhodnutí musí obsahovat věcný důvod.
 
Navrhuji obnovu řízení a zrušení Vašeho rozhodnutí o zastavení řízení v plném rozsahu.
 
Za Vaši odpověď a nápravu děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 1674 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |