Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvence,návrh,dlužník,řízení - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

  Věřitele: ............................................................... IČ: .................................. se sídlem ....................................................... zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .............................., oddíl ......, vložka ................     Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace     P Ě T K R Á T  !!!     SEZNAM PŘÍLOH:   Výpis z obchodního r ..

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční,návrh,dlužníka,reorganizace - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

Dlužník: ČKD Kutná Hora, a.s. IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov 197, PSČ 284 49, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 224 jejímž jménem jedná předseda představenstva ing. Pavel Krenk a Ing. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva   Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace   PĚTKRÁT     SEZNAM PŘÍLOH: 1.             ..

QR (http://QRColor.cz) - Reorganizace,insolvenčního,řízení - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Reorganizace v rámci insolvenčního řízení

Reorganizace v rámci insolvenčního řízení I. Úvodní část k reorganizaci Ohlédneme-li se zpět k přípravě a schvalovacímu procesu úplné rekodifikace úpadkového práva, nemohu se zbavit pocitu, že některé nové „prvky“ začleněné do insolvenčního zákona v současné praxi zůstaly na samém okraji „proklamovaného“ oživení v insolvenčním procesu. Mám na mysli reorganizaci. Reorganizace je jednou z forem řešení insolvence. Představuje ve své podstatě jistý kompromis mezi sanační ..

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční návrh,podávaný dlužníkem - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Insolvenční návrh-podávaný dlužníkem

Insolvenční návrh (podávaný dlužníkem)       ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………................................ ………………     Navrhov ..

QR (http://QRColor.cz) - Seznam majetku,Příloha,insolvenční,návrh,podávané dlužníkem - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu podávané dlužníkem

Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………................................ …&h ..

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,zaměstnanců,seznam dlužníků,Příloha,insolvenční,návrh - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………............... ..

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,závazků,Příloha,insolvenčnímu návrhu - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………................................ &he ..

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční návrh, podávan,věřitel - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Insolvenční návrh podávaný věřitelem

Insolvenční návrh (podávaný věřitelem)       ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………................................ ……………&hell ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,insolvenční řízení - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Plná moc pro insolvenční řízení

  A d v o k á t n í   k a n c e l á ř JUDr. ……………………….., ………………, ……… - ………………………….. Plná moc pro insolvenční řízení     Já níže podepsaný zmocnitel, pan……………&hellip ..

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,majetku,úpadce,navrhovatel - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrhy | Seznam majetku úpadce-navrhovatele

Seznam majetku úpadce - navrhovatele seznam majetku a závazků obchodní společnosti v souladu s §4 odst.3 z.č.328/1991 Sb., ve znění změn a doplňků.     Společnost:                 …………..…………..………….. IČ:                     ..