Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu prošlé lhůty

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu prošlé lhůty

Řízení bude zastaveno, pokud bude splněna jedna z podmínek dle §27 odst. 1. Není-li to pravdou, lze se k tomuto odvolat, avšak je třeba prokázat tvrzení skutečností napadajících rozhodnutí správního orgánu. § 27 Zastavení řízení (1) Není-li v tomto nebo zvláštním zákoně stanoveno jinak, daňové řízení se zastaví, jestliže a) vzal navrhovatel zpět svůj návrh dříve, než o něm bylo rozhodnuto, pokud to zákon připouští, b) je právním nástupcem stát, c) se zjistí během řízení, že navrhovatel není podle zvláštních předpisů daňovým subjektem, d) byla zmeškána zákonná lhůta, kterou nelze dále prodloužit nebo navrátit v předešlý stav a nebo žádosti o to byly zamítnuty, e) bylo ve věci návrhu již pravomocně rozhodnuto, nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní), f) nebyla s návrhem vyrovnána poplatková povinnost stanovená zvláštním zákonem ani dodatečně na výzvu, g) odpadl důvod řízení, h) jde o nepřípustné podání. (2) Rozhodnutí o zastavení řízení podle

Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu prošlé lhůty
(§27 odst. 1 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ................. mi bylo doručeno Vaše rozhodnutí ve věci ..................................., kde mi sdělujete, že zastavujete odvolací řízení z důvodu prošlé lhůty.
 
Podotýkám, že toto předmětné odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě a proto Vás vyzývám k obnově řízení. Jako důkaz dokládám kopie rozhodných dokumentů.
 
Za Vaši odpověď a nápravu děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: Kopie dokladu o odeslání odvolání


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1516 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |