Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - dodatek,smlouv,licenc,podlicenc - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence

Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence   Autor díla, který dne ……….. poskytnul licenci na základě licenční smlouvy společnosti:             Společnost:                 …………..…………..………….. IČ:    &nbs ..

QR (http://QRColor.cz) - práva,přechod,licenčn,smlouva - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti

Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti     Pan:                             …………..…………..………….. narozen:                 ..

QR (http://QRColor.cz) - převod,licence,smlouv,díla,dílo,právnick - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby

Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby     Pan:                             …………..…………..………….. narozen:                & ..

QR (http://QRColor.cz) - doložka,licenčn,smluv,autora,poskytnutím - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence

Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence   Autor díla tímto dle § 48 autorského zákona uděluje nabyvateli souhlas k udělování částečných podlicencí k předmětnému dílu třetím osobám a to pouze k šíření rozmnoženin a to nejvýše v nákladu ……………. ks / měsíčně. Nabyvatel tento souhlas přijímá a prohlašuje, že poskytování podlicence bude pouze v rozsahu uděleného souhlasu. Souhlas nabývá platnosti dnem podpisu této s ..

QR (http://QRColor.cz) - Licen,smlouva,nakladatel - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Licenční smlouva nakladatelská

Licenční smlouva nakladatelská     Vydavatel:                   …………..…………..………….. se sídlem:                    …………..…………..………….. IČ: & ..

QR (http://QRColor.cz) - licenční,smlouva,program,šířen - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Licenční smlouva o šíření počítačového programu

Licenční smlouva o šíření počítačového programu     Vydavatel:                   …………..…………..………….. se sídlem:                    …………..…………..………&hell ..

QR (http://QRColor.cz) - Licenč,smlouva,reklam,audio,díla - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla

Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla       Vydavatel:                   …………..…………..………….. se sídlem:                    …………..…………..……&hel ..

QR (http://QRColor.cz) - Odstoup,autor,licenční,smlouv,přesvědčení - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení

Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení       Vydavatel:                  …………..…………..………….. IČ:                                …&hell ..

QR (http://QRColor.cz) - Plná,moc,patent,zástupci - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Plná moc udělená patentovému zástupci

Plná moc udělená patentovému zástupci     Já, níže podepsaný ………………….., nar.. …………, trvale bytem na adrese ………………………………………….. (dále jen „zmocnitel“),   zmocňuji tímto patentového zástupce   pana ………………………&hel ..

QR (http://QRColor.cz) - Podlicenční,smlouva,použití díla - www.zakonycr.eu

Autorské smlouvy | Podlicenční smlouva pro částečné použití díla

Podlicenční smlouva pro částečné použití díla     Společnost:                 …………..…………..………….. se sídlem:                    …………..…………..………….. IČ:&nb ..