Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,§2745 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2745

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2745
§ 2745 Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,§2744 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2744

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2744
Oddíl 6: Zánik společnosti § 2744 Společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2743 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2743

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2743
§ 2743 (1) Bylo-li ujednáno, že společenská smlouva platí i pro dědice, vstoupí dědic do společnosti namísto zůstavitele. Takovým ujednáním nelze vázat dědice dědiců. (2) Není-li dědic s to vykonávat pro společnost činnost, k níž se zůstavitel zavázal, může mu být snížena přiměřená část podílu. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2742 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2742

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2742
§ 2742 Dědic společníka se nestává společníkem, má však práva stanovená v § 2741. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2741 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2741

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2741
§ 2741 (1) Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích. (2) Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2740 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2740

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2740
§ 2740 (1) Poruší-li společník povinnost ze smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž, a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo c) bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2739 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2739

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2739
Oddíl 5: Zánik členství § 2739 Společník může ze společnosti vystoupit, a to i bylo-li trvání společnosti ujednáno na dobu určitou; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,práva,povinnosti,společníků,§2738 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2738

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2738
§ 2738 (1) Předstírá-li někdo, že je společníkem, ač jím není, jsou skuteční společníci z jeho jednání vůči třetí osobě zavázáni společně a nerozdílně s ním, jestliže a) některý ze společníků dal k omylu třetí osoby podnět, nebo b) společníci mohli při vynaložení potřebné péče takový omyl předvídat, ale žádný z nich neučinil opatření, aby se uvedení třetí osoby v omyl zabránilo. (2) Odsta .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,práva,povinnosti,společníků,§2737 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2737

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2737
§ 2737 (1) Jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Ujednají-li si společníci něco jiného, nelze to namítnout vůči třetí osobě, která jedná v dobré víře. (2) Jednal-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou vlastním jménem, mohou ostatní společníci uplatňovat práva z toho vzniklá, třetí osoba je však zavázána jen vůči t .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,práva,povinnosti,společníků,§2736 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2736

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2736
Oddíl 4: Práva a povinnosti společníků k třetím osobám § 2736 Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně. .....

 

 

[4263]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu