Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - provize,premium sms,dokument,smlouva - www.zakonycr.eu

Spolupráce a vkládání dokumentů nebo smluv za provizi

Spolupráce a vkládání dokumentu za provizi, premium SMS
Nabízíme Vám provizi za vložení vzorových dokumentů, smluv do databáze u nás. Vložte Váš dokument nebo smlouvu do databáze formulářem viz. url odkaz níže.    Máte nějakou smlouvu, kterou můžete zveřejnit a to bez jakýchkoliv kontaktů?  Sepsali vám právnici smlouvu, kterou nám stačí oskenovat, a poslat emailem ke zveřejnění?  Vložíme ji za Vás a zpracujeme pro další z .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - okeč,cz nace,statistický,úřad - www.zakonycr.eu

OKEČ končí, nahradí ho CZ-NACE

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Pro podnikatele její zavedení znamená kupříkladu povinnost uvádět ve vybraných příležitostech kód své činnosti podle této nové klasifikace. Převodník OKEČ do CZ-NACE naleznete na s .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2700 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2700

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2700
§ 2700 Dojde-li k ztrátě, zničení nebo poškození dokumentů v době, kdy je má obstaravatel inkasa u sebe, nahradí obstaravatel inkasa příkazci škodu tím způsobenou. To neplatí, nemohl-li obstaravatel inkasa škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Závazky,zaopatřovacích,smluv,§2701 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2701

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2701
Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava II: Závazky z právních jednání Díl 12: Závazky ze zaopatřovacích smluv Oddíl 1: Důchod § 2701 Základní ustanovení (1) Smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (důchod). (2) Zaváže-li se plátce k placení důchodu na dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší než pět let, vyžaduje smlouva písemnou formu. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,§2719 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2719

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2719
§ 2719 (1) Peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. (2) K jinému předmětu vkladu na .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,§2720 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2720

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2720
§ 2720 Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci požívat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,povinnosti,společníků,§2721 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2721

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2721
Oddíl 2: Práva a povinnosti společníků navzájem § 2721 O vzájemných právech a povinnostech společníků platí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,povinnosti,společníků,§2722 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2722

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2722
§ 2722 (1) Kdo se zavázal přispět společnosti jen činností, není povinen k jinému příspěvku. Kdo se zavázal přispět jen majetkem, není povinen přičinit se o dosažení společného účelu jiným způsobem. (2) Společníka nelze nutit, aby přispěl více, než se zavázal. Změní-li se však poměry tak, že společného účelu nelze bez zvýšení příspěvku dosáhnout, může ten, kdo není ochoten svůj příspěvek zv .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,povinnosti,společníků,§2723 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2723

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2723
§ 2723 Ujedná-li se jen, co má být do společnosti celkem vloženo, přispěje každý ze společníků rovným dílem. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,povinnosti,společníků,§2724 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2724

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2724
§ 2724 O dosažení společného účelu se všichni společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník. .....

 

 

[4321]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu