Potvrzení telegrafického podání

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Potvrzení telegrafického podání

Podání učiněné telegraficky či za použití jiných přenosových technik musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní předepsané náležitosti, může být nedostatek vlastnoručního podpisu odstraněn v téže lhůtě projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. Toto ustanovení se nepoužije, pokud je podání učiněno prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Potvrzení telegrafického podání
(§21 odst. 5 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
 
Vážení,
Dne ………………….. jsem podal odvolání proti rozhodnutí číslo jednací: ……………….. V posledních dnech jsem byl v časové tísni a mimo kancelář. Pro potřebu dodržení lhůty bylo podání učiněné telegraficky. Odvolání obsahovalo zákonem předepsané náležitosti kromě vlastnoručního podpisu. Jako projev souhlasu s již podaným odvoláním připojuji v zákonné lhůtě tří dnů svůj podpis.
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 1958 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |