Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - mobiliální,exekuce,exekutor - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Mýty o ochraně před mobiliární exekucí na majetku blízkých

V ČR je bezmála jeden milion lidí v exekucích. Až 80% exekucí je nevymahatelných. V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. mobiliární exekuce, které se dotýkají zejména blízkých dlužníka. Tito o tomto riziku často ani nevědí, nebo mají velmi zkreslené informace nejen o tom jaké povinnosti a práva má exekutor, jaké práva má dlužník a jeho blízcí. Hlavně nevědí jak účinně ochránit svůj majetek a často věří různým mýtům. Mobiliární exekuce v domovech blízkých dlužníka ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,topolánek,pospíšil - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány

Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány v pražské Jungmannově ulici tak, že skončili v nemocnici. Fyzické útoky zažilo při výkonu své práce 98 procent exekutorů. Co s tím? Problém není jen v útočníkovi, ale i v tom, kdo agresi vyprovokoval a donutil člověka bránit svůj majetek. Níže si dovolím připomenou text, který jsem zveřejnil v únoru 2011. Rád bych text aktualizoval, ale popravdě - od té doby se situace s exekutory prakticky nezměnila (s výjimkou slučová ..

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,vrána,vymáhání - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Soukromí exekutoři končí, milionům Čechů se konečně uleví

V České republice spolu s ním operuje 146 dalších soukromých exekutorů. Jsou to podnikatelé zaměření na tvorbu zisku. Parlament a Vláda České republiky této skupince prominentních právníků svěřily do rukou část výkonu státní moci zákonem č. 120/2001 Sbírky. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, kterým byl zaveden nový a v civilizovaném světě nemyslitelný pojem „soukromý soudní exekutor“. Finanční gramotnost Čechů je podle podnikatele JUDr. Tomáše Vrány (na snímku) tristní. Tri ..

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,mafie,dluhy - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuce - jak to vlastně funguje, jdou po vás ani o tom nemusíte vědět

Aby bylo možno na podkladě bagatelního dluhu dohnat občana k exekuci mnohanásobného majetku, dokonce aby bylo možno občan a na základě dluhu několika tisíc připravit o dům, na to musí být vytvořen mechanismus a tým lidí, kteří tohle zrealizují. V ČR se toto právě děje, proto si dovolím mluvit o exekutorské mafii, i když v této mafii musí nutně být zapojeny kromě exekutorů i lidé z jiných profesí. Prvním předpokladem je že budoucí oběť si vědomky či nevědomky udělá dluh, obvykle tak nevýznamné ..

QR (http://QRColor.cz) - exekuční,řád, - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ZÁKON ze dne 28.února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 1

ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 (1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. (2) V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen „exekuční činnost“) a další činnost podle tohoto zákona.   ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 2

§ 2 (1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. (2) Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.   ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 3

§ 3 (1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. (2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.   ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 4

§ 4 (1) Exekutor je povinen při výkonu exekuční a další činnosti používat označení „soudní exekutor“. Označení „soudní exekutor“ nebo „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněna používat jiná osoba. (2) Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí“, „exekuci&ldqu ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 5

§ 5 (1) Exekutor může zaměstnávat zaměstnance. (2) Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. (3) Na pracovní poměr zaměstnanců exekutora se vztahuje zvláštní právní předpis.2)   ..