Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - mobiliální,exekuce,exekutor - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Mýty o ochraně před mobiliární exekucí na majetku blízkých

V ČR je bezmála jeden milion lidí v exekucích. Až 80% exekucí je nevymahatelných. V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. mobiliární exekuce, které se dotýkají zejména blízkých dlužníka. Tito o tomto riziku často ani nevědí, nebo mají velmi zkreslené informace nejen o tom jaké povinnosti a práva má exekutor, jaké práva má dlužník a jeho blízcí. Hlavně nevědí jak účinně ochránit svůj majetek a často věří různým mýtům. Mobiliární exekuce v domovech blízkých dlužníka ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,topolánek,pospíšil - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány

Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány v pražské Jungmannově ulici tak, že skončili v nemocnici. Fyzické útoky zažilo při výkonu své práce 98 procent exekutorů. Co s tím? Problém není jen v útočníkovi, ale i v tom, kdo agresi vyprovokoval a donutil člověka bránit svůj majetek. Níže si dovolím připomenou text, který jsem zveřejnil v únoru 2011. Rád bych text aktualizoval, ale popravdě - od té doby se situace s exekutory prakticky nezměnila (s výjimkou slučová ..

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,vrána,vymáhání - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Soukromí exekutoři končí, milionům Čechů se konečně uleví

V České republice spolu s ním operuje 146 dalších soukromých exekutorů. Jsou to podnikatelé zaměření na tvorbu zisku. Parlament a Vláda České republiky této skupince prominentních právníků svěřily do rukou část výkonu státní moci zákonem č. 120/2001 Sbírky. o soudních exekutorech a exekuční činnosti, kterým byl zaveden nový a v civilizovaném světě nemyslitelný pojem „soukromý soudní exekutor“. Finanční gramotnost Čechů je podle podnikatele JUDr. Tomáše Vrány (na snímku) tristní. Tri ..

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,mafie,dluhy - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuce - jak to vlastně funguje, jdou po vás ani o tom nemusíte vědět

Aby bylo možno na podkladě bagatelního dluhu dohnat občana k exekuci mnohanásobného majetku, dokonce aby bylo možno občan a na základě dluhu několika tisíc připravit o dům, na to musí být vytvořen mechanismus a tým lidí, kteří tohle zrealizují. V ČR se toto právě děje, proto si dovolím mluvit o exekutorské mafii, i když v této mafii musí nutně být zapojeny kromě exekutorů i lidé z jiných profesí. Prvním předpokladem je že budoucí oběť si vědomky či nevědomky udělá dluh, obvykle tak nevýznamné ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční,činnost exekutora - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 5 § 74

HLAVA V DALŠÍ ČINNOST EXEKUTORA Díl 1 Obecná ustanovení § 74 (1) Exekutor může v rámci další činnosti a) poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností, b) provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu16a), c) sepisovat listiny a vykonávat jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon. (2) O úkony podle odstavce 1 může fyzická i právnická osoba (dále jen „žad ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční,činnost exekutora - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 5 § 77

Díl 2 Sepisování exekutorských zápisů § 77 Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.   ..

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční,odměna exekutora - www.zakonycr.eu

Exekuční řád | Exekuční řád Část 1 Hlava 7 § 90

HLAVA VII ODMĚNA EXEKUTORA § 90 (1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při vedení exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.20) (2) Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o vedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za vedení exekuce. Smluvní odměna ne ..