Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z důvodu nemožnosti jeho vyloučení dané zákonem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z důvodu nemožnosti jeho vyloučení dané zákonem

§ 11 Vyloučení ze zastupování (1) Správce daně je oprávněn k daňovému řízení nepřipustit nebo z daňového řízení vyloučit též zástupce, pokud by došlo ke střetu se zájmy zastupovaného nebo ke střetu zájmů daňových subjektů v daňových věcech zastupovaných týmž zástupcem. (2) Je-li zástupcem daňový poradce nebo advokát (dále jen "daňový poradce"),7a) nemůže ho správce daně vyloučit z podání daňového přiznání nebo hlášení a podání řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správce daně, i když by jinak byly splněny podmínky pro vyloučení podle odstavce 1. (3) Není-li zástupcem daňový poradce a nejde-li o společného zástupce, může zástupce zastupovat současně u jednoho správce daně pouze jeden daňový subjekt, nejde-li o osoby blízké.

Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z důvodu nemožnosti jeho vyloučení dané zákonem
(§11 odstavec 2 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
k Vašemu rozhodnutí o mém vyloučení ze zastupování firmy ………………………, IČ: …………………………. se odvolávám, protože dle §11 odstavce 2 nemohu být jako daňový poradce vyloučen a to i když jsou splněny podmínky k vyloučení dle §11 odstavce 1 zákona o Správě daní a poplatků.
 
Proto navrhuji, aby Vaše výše uvedené rozhodnutí bylo zrušeno a byl jsem připuštěn k jednání.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,87 | Hodnotilo: 1202 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |