Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - insolvence,návrh,dlužník,řízení - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace
  Věřitele: ............................................................... IČ: .................................. se sídlem ....................................................... zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .............................., oddíl ......, vložka ................     Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace &nbs .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční,návrh,dlužníka,reorganizace - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace ukazka
Dlužník: ČKD Kutná Hora, a.s. IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov 197, PSČ 284 49, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 224 jejímž jménem jedná předseda představenstva ing. Pavel Krenk a Ing. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva   Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace   PĚTKRÁT   .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Reorganizace,insolvenčního,řízení - www.zakonycr.eu

Reorganizace v rámci insolvenčního řízení

Reorganizace v rámci insolvenčního řízení
Reorganizace v rámci insolvenčního řízení I. Úvodní část k reorganizaci Ohlédneme-li se zpět k přípravě a schvalovacímu procesu úplné rekodifikace úpadkového práva, nemohu se zbavit pocitu, že některé nové „prvky“ začleněné do insolvenčního zákona v současné praxi zůstaly na samém okraji „proklamovaného“ oživení v insolvenčním procesu. Mám na mysli reorganizaci. Reorga .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční návrh,podávaný dlužníkem - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrh-podávaný dlužníkem

S poukazem na skutečnosti shora uváděné a označenými listinnými důkazy (přílohami tohoto insolvenčního návrhu) prokázané, má navrhovatel za to, že jsou dány zákonné podmínky k tomu, aby nadepsaný insolvenční soud rozhodl o úpadku navrhovatele a o jeho řeš
Insolvenční návrh (podávaný dlužníkem)       ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………………....... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Seznam majetku,Příloha,insolvenční,návrh,podávané dlužníkem - www.zakonycr.eu

Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu podávané dlužníkem

Žádný jiný majetek navrhovatel nevlastní. Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.
Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ …………… .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,zaměstnanců,seznam dlužníků,Příloha,insolvenční,návrh - www.zakonycr.eu

Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu

nemá žádné zaměstnance ani žádné dlužníky. Potvrzuje dále, že toto sdělení je správné a úplné
Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ …&he .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,závazků,Příloha,insolvenčnímu návrhu - www.zakonycr.eu

Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Navrhovatel prohlašuje, že žádnou z výše uvedených pohledávek svých věřitelů nepopírá ani co do důvodu ani co do výše. Dále prohlašuje, že uvedení věřitelé nemají proti němu právo na uspokojení ze zajištění. Žádné jiné závazky navrhovatel neeviduje
Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu (podávané dlužníkem)     ................................. soud v …………………... ………………………………................................ …………& .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Insolvenční návrh, podávan,věřitel - www.zakonycr.eu

Insolvenční návrh podávaný věřitelem

Přílohy: - plná moc advokáta - výpisy z OR navrhovatele a dlužníka - kopie faktur č. .................................... - kopie upomínky ze dne ... - přihláška pohledávky 2x - výpočet úroků z prodlení ke dni pod
Insolvenční návrh (podávaný věřitelem)       ................................. soud v …………………... ………………………………................................ ………………………&he .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,insolvenční řízení - www.zakonycr.eu

Plná moc pro insolvenční řízení

aby jeho osobu ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, především tedy, aby přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostře
  A d v o k á t n í   k a n c e l á ř JUDr. ……………………….., ………………, ……… - ………………………….. Plná moc pro insolvenční řízení     .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Seznam,majetku,úpadce,navrhovatel - www.zakonycr.eu

Seznam majetku úpadce-navrhovatele

seznam majetku a závazků obchodní společnosti v souladu s §4 odst.3 z.č.328/1991 Sb., ve znění změn a doplňků
Seznam majetku úpadce - navrhovatele seznam majetku a závazků obchodní společnosti v souladu s §4 odst.3 z.č.328/1991 Sb., ve znění změn a doplňků.     Společnost:                 …………..…………..………….. IČ:   & .....

 

 

[10]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu