Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu podávané dlužníkem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Seznam majetku Příloha k insolvenčnímu návrhu podávané dlužníkem

Žádný jiný majetek navrhovatel nevlastní. Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.

Seznam majetku
Příloha k insolvenčnímu návrhu
(podávané dlužníkem)
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                  …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
p r o h l a š u j e ,
 
že jeho majetek je následující:
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
…………………..v hodnotě………….,-Kč.
 
 
Žádný jiný majetek navrhovatel nevlastní.
 
Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.
 
 
 
 
 
Podpis:                        ……………………………………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 2147 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |