Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - exekuce,manželé,platby - www.zakonycr.eu

Manželé budou platit i staré dluhy svých partnerů a to celé

1.1.2014 nás čeká velká změna také v exekucích. Podívejte se co se exekutorské lobby podařilo potichoučku prosadit do zákona.
V rámci přijímání nového občanského zákoníku došlo také ke změnám v exekučním řádu. Jednou ze změn je možnost postihnout společné jmění manželů, a to i soudem zúžené, nebo zrušené i v případě, že dluh vznikl jednomu z manželů před vstupem do manželství. Jak se taková strašná věc do zákona dostala? Zákon pochází ze sněmovního tisku 930. Ovšem původní vládní návrh obsahoval pojistku proti zneuži .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Rozhod,řízení,arbitráž,doložka - www.zakonycr.eu

Rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž, rozhodčí doložka, rozhodčí nález

Rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž, rozhodčí doložka
Spory existovaly a budou existovat. Zvláštní skupinou sporů jsou spory majetkové. Rozhodčí řízení a smírčí řízení jsou nestrannými a nezávislými mechanizmy, kterými lze tyto spory vyřešit v co nejkratším čase, s co nejnižšími finančními náklady a tak, aby nalezené řešení bylo co nejpřijatelnější, co nejspravedlivější. Rozhodčí řízení spočívá v tom, že spor posoudí a rozhodne třetí osoba, na kter .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - rozhodčí,řízení - www.zakonycr.eu

Výhody rozhodčího řízení

Výhody rozhodčího řízení
Rychlost Rozhodčí řízení vedené před rozhodcem, popř. rozhodčím senátem jmenovaným tajemníkem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., je obvykle záležitostí několika týdnů. Je-li navíc sjednána možnost rozhodčího řízení jen na základě písemných dokumentů, zcela odpadá umělé prodlužování celého řízení. Neveřejnost Poskytuje oběma účastníkům řízení jistotu, že skutečnosti tvořící předmět .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - jednací,rozhodčí,řízení,komor,Rozhodce - www.zakonycr.eu

Jednací řád rozhodčího řízení vedeného řádnými členy Smírčí a rozhodčí komory České republiky

Jednací řád rozhodčího řízení vedeného řádnými členy
Jednací řád rozhodčího řízení vedeného řádnými členy Smírčí a rozhodčí komory   O B S A H : Preambule ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ USTANOVENÍ §1 Jednací řád ČÁST DRUHÁ. ŘÍZENÍ   Hlava I. Základní ustanovení §2 Rozhodce (Rozhodčí senát) §3 Tajemník pro rozhodčí řízení §4 Jednací místo §5 Postup v řízení §6 Předkládání písemností §7 Jazyk rozhodčího ř .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Doložka,smluv,přím,vykonatelnost,práv,exekuc,povinného,část majetku,movité věci - www.zakonycr.eu

Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku-movité věci

Doložku lze vkládat do závazkových vztahů nebo i do ostatních smluv či dohod. Podmínkou pro přímou vykonatelnost je smluvně udělený souhlas všeobecný pro celý majetek, nebo lze sjednat i zástavu a na tuto navázat souhlas povinného s přímou vykonatelností.
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci   Svolení k vykonatelnosti Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Doložka,smluv,přímé vykonatelnosti,práv,exekucí,povinného,část majetku,nemovitost - www.zakonycr.eu

Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku-nemovitost

Doložku lze vkládat do závazkových vztahů nebo i do ostatních smluv či dohod. Podmínkou pro přímou vykonatelnost je smluvně udělený souhlas všeobecný pro celý majetek, nebo lze sjednat i zástavu a na tuto navázat souhlas povinného s přímou vykonatelností.
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost   Svolení k vykonatelnosti Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Doložka,smluv,přímé vykonatelnost,práv,exekucí,povinné,veškerý majetek - www.zakonycr.eu

Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek

Doložku lze vkládat do závazkových vztahů nebo i do ostatních smluv či dohod. Podmínkou pro přímou vykonatelnost je smluvně udělený souhlas všeobecný pro celý majetek, nebo lze sjednat i zástavu a na tuto navázat souhlas povinného s přímou vykonatelností.
Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek   Svolení k vykonatelnosti Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti němu prove .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Doplněn,podání,vyloučení věcí,výkonu exekuce - www.zakonycr.eu

Doplnění podání k vyloučení věcí z výkonu exekuce

Vlastníkem výše uvedených movitých věcí je žalobkyně. Tyto všechny nabyla za úplatu na základě kupní smlouvy od prodávajícího - pana ................, bytem .................., ....................., PSČ ............, a to již cca před pěti lety. Movité v
Doplnění podání k vyloučení věcí z výkonu exekuce Ke sp.zn.: 10 C 239/2006         Okresnímu soudu v      ................................................., se sídlem: .                 ..................................................   Ke sp.zn.     .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Exekuční,příkaz - www.zakonycr.eu

Exekuční příkaz

Nařízení exekuce odesílá soudní exekutor všem účastníkům řízení (např. u exekuce na srážky ze mzdy je toto odesíláno povinnému a jeho manželovi, plátci mzdy, oprávněnému). Tento dokument obsahuje a konkretizuje věci, které jsou exekucí přímo postihnuté (m
Exekutorský úřad v        …………………………………........ Exekutor                      ……………………………&hellip .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Exekuční příkaz,postih,nemovitost - www.zakonycr.eu

Exekuční příkaz postihem nemovitosti

Nařízení exekuce odesílá soudní exekutor všem účastníkům řízení (např. u exekuce na srážky ze mzdy je toto odesíláno povinnému a jeho manželovi, plátci mzdy, oprávněnému). Tento dokument obsahuje a konkretizuje věci, které jsou exekucí přímo postihnuté (m
Exekutorský úřad v        …………………………………........ Exekutor                      ……………………………&hellip .....

 

 

[17]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu