Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Seznam závazků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Navrhovatel prohlašuje, že žádnou z výše uvedených pohledávek svých věřitelů nepopírá ani co do důvodu ani co do výše. Dále prohlašuje, že uvedení věřitelé nemají proti němu právo na uspokojení ze zajištění. Žádné jiné závazky navrhovatel neeviduje

Seznam závazků
Příloha k insolvenčnímu návrhu
(podávané dlužníkem)
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                  …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
p r o h l a š u j e ,
 
 
že eviduje ke dni podání návrhu tyto závazky:
 
1)  
 
2)
 
3)
 
 
Závazky tedy celkem: ………………,-
(slovy……………………………………….)
 
 
Navrhovatel prohlašuje, že žádnou z výše uvedených pohledávek svých věřitelů nepopírá ani co do důvodu ani co do výše. Dále prohlašuje, že uvedení věřitelé nemají proti němu právo na uspokojení ze zajištění.
 
 
Žádné jiné závazky navrhovatel neeviduje.
 
 
Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.
 
 
 
 
Podpis:                        ……………………………………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,85 | Hodnotilo: 2210 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |