Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků Příloha k insolvenčnímu návrhu

nemá žádné zaměstnance ani žádné dlužníky. Potvrzuje dále, že toto sdělení je správné a úplné

Seznam zaměstnanců a seznam dlužníků
Příloha k insolvenčnímu návrhu
(podávané dlužníkem)
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
p r o h l a š u j e ,
 
 
že nemá žádné zaměstnance ani žádné dlužníky.
 
Potvrzuje dále, že toto sdělení je správné a úplné.
 
 
 
 
Podpis:                                   ……………………………………………….


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,84 | Hodnotilo: 2084 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |