Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - katastr,změny,nemovitosti - www.zakonycr.eu

ZMĚNY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ OD 1.1.2014

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) přínáší vstupem v jeho účinnost od 1.1.2014 společně s mnoha dalšími souvisejícími předpisy mnoho změn týkající se nemovitostí a katastru nemovitostí. Jejich kompletní výčet a popis by sám o sobě zabral na mnoh
1) První změnou týkající se katastru nemovitostí od 1.1.2014, na kterou je vhodné upozornit a o které se v souvislosti s novým občanským zákoníkem hovoří asi nejvíce, je to, že nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, což v překladu z latiny znamená: povrh ustupuje zemi (pozemku). Tímto se vyjadřuje pravidlo, že vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Je-li vl .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - byt,družstevní,vlastnictví,družstva - www.zakonycr.eu

DRUŽSTEVNÍ NEBO OSOBNÍ VLASTNICTVÍ ?

Po přečtení informací této stránce si možná zodpovíte odpověď na otázku, zda je výhodnější byt v družstevním vlastnictví nebo byt v tzv. osobním vlastnictví
Po přečtení informací této stránce si možná zodpovíte odpověď na otázku, zda je výhodnější byt v družstevním vlastnictví nebo byt v tzv. osobním vlastnictví. Zde naleznete nesporné výhody osobního vlastnictví. Družstevní vlastnictví má jistě i některé své výhody, ve výsledku lze však jednoznačně konstatovat, že výhody osobního vlastnictví zcela zásadně převažují nad výhodami družstevního vlastnict .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - občanský,zákoník,manžel,manželka - www.zakonycr.eu

Marnotratný manžel, cena zvláštní obliby. I to přináší nový zákoník

Od ledna letošního roku platí nový občanský zákoník. Hovoří se o něm jako o zásadním a průlomovém zákoně, který přináší řadu změn a novinek
Někteří jej vítají, jiní o něm mluví jako o potřebném, ovšem nepřipraveném a zbrkle přijatém. I takto je hodnocen nový občanský zákoník. O tom, co přinese v běžném životě, jsme si povídali se známým právníkem Petrem Kaustou. Je nový občanský zákoník opravdu tak průlomový? Je to obrovský právní zásah, který se v nějaké formě dotkne životů každého z nás. Zásady, na kterých je nový zákoník postave .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - výpujčka,movité věci - www.zakonycr.eu

Smlouva o vypůjčení věci

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat
SMLOUVA O VÝPŮJČCE VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. (§ 659 Občanského zákoníku) Pan/í .............................. Nar. .................. Bytem ........................................... (dále jen jako „půjčitel“) a Pan/í .............................. Nar. ....................... Bytem..................... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - výpujčka,automobil,smlouva - www.zakonycr.eu

Smlouva o výpůjčce auta

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat
SMLOUVA O VÝPŮJČCE AUTOMOBILU Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. (§ 659 Občanského zákoníku) *** Pan/í ...................................................... Nar. ....................................................... Bytem ................................................... (dále jen jako „Půjčitel“) a Pan/í .......... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - vrácení,pujčená,výpověď - www.zakonycr.eu

Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení
VÝZVA K PŘEDČASNÉMU VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel může požádat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - věc,výpujčka - www.zakonycr.eu

Výzva k vrácení vypůjčené věci

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat
VÝZVA K VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. (§ 659 a násl. Občanského zákoníku) *** Panu/í ....................................... Bytem ............................................................ V ..... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - movitá věc,nájem,pronajímatel,nájemce - www.zakonycr.eu

Smlouva o nájmu movité věci souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu ............................ v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Pan/í ..................................... nar. ....................................... bytem ................................................... (dále jen „Pronajímatel“) a Pan/í ..................................... Nar ........................................ Bytem ......................................................... (dále jen „Nájemc .....

 

 

[8]   |  zakonycr.eu | 0  | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu