Výzva k vrácení vypůjčené věci

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Občanské právo / 


Výzva k vrácení vypůjčené věciVÝZVA K VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.
Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
(§ 659 a násl. Občanského zákoníku)
***

Panu/í .......................................
Bytem ............................................................
V ................... dne .......................................

 

Výzva k vrácení vypůjčené věci

Dne ........................... jsem Vám bezplatně půjčil .................................., výrobní číslo: ..............................
Jelikož jste ............................. nevrátil v dohodnuté lhůtě, žádám Vás o její vrácení nejpozději do tří dnů v místě mého bydliště.
Pokud ............................... v této lhůtě nevrátíte, budu se domáhat vrácení právní cestou.

S pozdravem

(podpis)
...............................................................
Bytem ..................................................  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,07 | Hodnotilo: 2365 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |