Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Občanské právo / 


Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věciVÝZVA K PŘEDČASNÉMU VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.
Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
Půjčitel může požádat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
(§ 659 a násl. Občanského zákoníku)
***

Pan/í .......................................................
Bytem .....................................................

V ....................... dne ................................

Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

Dne ....................... jsem Vám bezplatně půjčil ............................., výrobní .............................
Půjčenou věc jste měl použít pouze k ...................................
Protože .......................... sekáte i jiné pozemky a za peníze, používáte ......................... v rozporu se smlouvou.
Žádám Vás o její vrácení do dvou dnů v místě mého bydliště.
Pokud ................................. v této lhůtě nevrátíte, budu se domáhat vrácení právní cestou.

(podpis)
........................................
bytem ............................................  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 2099 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |