Mýty o ochraně před mobiliární exekucí na majetku blízkých

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Exekuční řád / 


V ČR je bezmála jeden milion lidí v exekucích.
Až 80% exekucí je nevymahatelných.
V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. mobiliární exekuce, které se dotýkají zejména blízkých dlužníka.
Tito o tomto riziku často ani nevědí, nebo mají velmi zkreslené informace nejen o tom jaké povinnosti a práva má exekutor, jaké práva má dlužník a jeho blízcí.
Hlavně nevědí jak účinně ochránit svůj majetek a často věří různým mýtům.

Mobiliární exekuce v domovech blízkých dlužníka, často rodičů, dětí, přítele, či přítelkyně jsou ponižující a velmi často spojeny s řízeným psychickým nátlakem na hranicí útisku, či vydírání.
Tyto způsoby vymáhání dluhu, byť jsou velmi účinné, tak vážnou měrou poškozují nejen práva nedlužících občanů, ale i exekutorský stav, instituci zcela jistě potřebnou.

Bohužel, nejen politici a soudy, ale také média jsou v této oblasti, která výrazným a často ponižujícím způsobem zasahuje do nedotknutelnosti obydlí nedlužících spíše zdrženlivá.

Pokud jste sami v exekuci, nebo dluží někdo z vašeho okolí, měli byste si určitě najít chvilku času a seznámit s problematikou mobiliárních exekucí a to nejen v tomto článku, ale také s odkazy v horním menu, referencemi a zkušenostmi stovek našich klientů.

1) Stačí si sepsat čestné prohlášení se soupisem majetku a ověřit u notáře.

Není to pravda a bohužel i dnes toto radí, někdy sami exekutoři, často i někteří právníci. Z praxe však neznáme jediný případ, kdy by toto mělo zastavit průběh mobiliární exekuce u blízkých povinného. Exekutor má ze zákona na základě tzv. vyvratitelné právní domněnky prokázáno, že vše na adrese, kde povinný (byť jen občasně) přebývá, je jeho majetkem. Exekutor tedy nemusí nic dokazovat. Naopak osoba dotčená neoprávněnou exekucí musí prokázat vlastnictví a nikoli pouze prohlašovat vlastnictví k majetku. Čestné prohlášení i když je s kulatým razítkem, tedy pochopitelně nemůže obstát jako průkazný doklad o nabytí.

2) Exekutor nesmí vstoupit do bytu bez přítomnosti policie.

Exekutor může vstoupit, nebo si sjednat pomocí zámečníka přístup do všech prostor, kde přebývá povinný a to i bez souhlasu vlastníka a také bez policie, což se v naprosté většině případů také děje. Často se tak děje i na základě indícií, či spíše záminek k pobytu dlužníka. Policie však sama bez exekutora, případně bez vašeho souhlasu, nebo bez soudního příkazu do vašeho bytu nesmí.

3) Exekutora musím vpustit do bytu a nechat se legitimovat.

Není vaší povinností vpouštět exekutora, či vykonavatele do svého bytu, ani mu ukazovat svůj OP. V tom smyslu, že žádná sankce za to nehrozí a to ani v případě povinného, natož pro jeho blízké. Je však pravdou, že exekutor si poté i přesto může sjednat přístup s pomocí zámečníka a to i bez vašeho souhlasu, či soudního rozhodnutí. Vykonavatelé soudního exekutora se často vydávají nejdříve za pracovníky plynáren, nebo za poštovní doručovatele. Legitimují se až po otevření bytu, či domu poté co se doslova natlačí dovnitř. Tímto způsobem si vykonavatelé exekutora zjednodušují vstup a získají kromě momentu překvapení i okamžitou kontrolu nad veškerým majetkem v celé nemovitosti, bez ohledu na to, kolik dalších nedlužících lidí nemovitost obývá.

4) Byt mám v nájmu a inventář je uvedený v nájemní smlouvě s majitelem bytu, takže to exekutor nemůže zabavit.

I v tomto případě platí, že vlastník věcí má pouze právo žádat o vyškrtnutí ze soupisu. O tomto právu vlastníka však rozhoduje právě ten exekutor, který věci zabavil a to usnesením. Teprve po jeho zamítnutí se může vlastník věcí obrátit na příslušný soud. Pokud u soudu neuspěje, krom ztráty svých věcí zaplatí náklady svého právního zastoupení, soud i náklady protistrany.

5) Povinný má s námi sepsanou řádnou nájemní smlouvu, platí nájem přes účet, takže exekutoři můžou jen do prostor, které obývá povinný.

Exekutor, jak již bylo napsáno, může všude tam, kde se povinný (byť přechodně) zdržuje, nebo přebývá, tedy na konkrétní adresu, č.p. do všech prostor. Smlouvy mezi příbuznými nenahrazují doklady o nabytí a navíc jsou vyhodnoceny jako účelové a proto rovněž exekutora ve vašem domově nezastaví a nic mu nebrání pojmout všechny věci do soupisu a vy máte pouze právo dokazovat, že jsou věci vaše, což je většinou nemožné.

6) Povinný je odhlášen z trvalého pobytu, máme i potvrzení, takže k nám exekutor už nemůže do bytu a zabavovat naše věci.

Ke vstupu exekutora do prostor není třeba trvalého pobytu, stačí i občasné přebývání povinného, přesměrovaná pošta, nahlášení u lékaře kvůli nemocenské, šetření vykonavatelů podle adres blízkých z výpisu v evidenci obyvatel a následné potvrzení sousedem, udání bývalé manželky, nebo poznatek od věřitele atd. Řadu informací a indícií zjistí exekutor již od stolu, viz náš článek "Co všechno si exekutor o Vás může zjistit".

7) Už jsem to vyřešil a dohodnul s exekutorem na splátkách, ten slíbil, že nepřijde k rodičům, kde občas přebývám, takže exekuce u nich už nehrozí.

Nemusí, ale může a často se tak i děje. Proč? Exekutor je podle ustanovení § 46 odst 1 Exekutorského řádu povinen postupovat u vymáhání rychle a účelně, tedy všemi dostupnými prostředky, vč. mobiliární exekuce, čímž to i sami odůvodňují. Je otázkou zda platíte dostatečně a všem. Exekutoři mezi sebou vzájemně soupeří a více vydělá zpravidla ten bezohlednější. Slib exekutora není vymahatelný a písemně vám to zcela určitě právě z důvodu výše uvedených exekutor nepotvrdí..

8) Mobiliární exekuce je až krajním řešením, nejdříve musí být přistoupeno ke srážkám ze mzdy a méně invazivním prostředkům.

V zákoně to tak po novelizaci Exekučního řádu skutečně je a zní to i logicky a lidsky, což bylo zřejmě účelem. Pokud však nastane mobiliární exekuce týden poté, zákonu to nijak neodporuje. Navíc blízký povinného se o exekucích, či oněch méně invazivních prostředcích nemá šanci dozvědět, protože není účastníkem řízení. Takže první s čím se většiná blízkých dlužníka setká je právě mobiliární exekuce, kdy již nemají na výběr žádnou dobrou možnost, než platit podle často neúměrných požadavků exekutora, nebo riskovat, že přijdou o kompletní vybavení svého domova.

9) Nedlužím a mám od většiny věcí doklady, darovací smlouvu, kupní smlouvu od bratra a pod. takže exekutor má smůlu.

Exekutor na místě provádění mobiliární exekuce může, ale není povinen zkoumat, či vyhodnocovat doklady k movitým věcem, navíc nemusíte být ani v době jeho návštěvy doma. Exekutor sice může vzít v potaz předložené důkazy o tom, že věci nepatří povinnému, ale pokud tak neučiní, ničeho protiprávního se nedopouští. Pouhý paragon není průkazný a smlouvy s příbuznými a známými, ať už kupní, či darovací neobstojí pro účelovost ani při Žádosti o vyškrtnutí ze soupisu o které rozhoduje bohužel jak již bylo zmíněno právě ten samý exekutorský úřad.

10) Právnik mi poradil kupní, darovací, či nájemní smlouvu, nebo soupis věcí a čestné prohlášení u notáře, je proti tomu pojištěný, takže nese odpovědnost.

Bohužel často i právníci, byť v dobré víře radí některý z výše uvedených mýtů se slovy, to by mělo stačit, ale bez jakékoli garance. Zaplatíte za úkon, který bude na faktuře. Pokud však tento úkon před exekutorem neobstojí, zaplatíte za každý další úkon až do pravomocného rozsudku často i desetitisíce. Pokud neuspějete, nejenže přijdete o své věci, ale zaplatíte svého právníka, soudní poplatek a pochopitelně také náklady protistrany. Na jednom nejmenovaném serveru bezplatné právní poradny radila paní magistra jednomu klientovi právě zabezpečení výše uvedeným Soupisem věcí formou Čestného prohlášení u notáře, nebo Nájemní smlouvu s rodiči. Za takovou elementární chybu právníka však zaplatíte jenom Vy sami. Pojištění advokáta se totiž na takové situace nevztahuje.

11) Exekutor nás musí o svém záměru provést mobiliární exekuci předem vyrozumět.

Opak je pravdou. Občas sice exekutor vhodí do schránky výhružný dopis s poučením a výzvou k okamžitému zaplacení, ale nemusí a většinou se tak ani neděje. Proč by se také připravoval o moment překvapení a riskoval, že po předchozím upozornění už nebude co zabavovat? Sobota v půl sedmé ráno je proto pro mnohé exekutorské vykonavatele na zahájení pro mobiliární exekuce tím nejlepším časem.

 

V souvislosti s novelizací Exekučního řádu v roce 2015 sama Exekutorská komora na svých stránkách prezentuje, že schválené dílčí změny v omezení jejich možností, budou exekutoři chápat jako pozvánku k častějším návštěvám domácností, viz náš článek ZDE a článek i například článek z nezávislého zdroje na serveru peníze.cz ZDE


Například, jen málo kdo ví, že také při oddlužení - insolvenci může exekutor u dlužníka a jeho blízkých, kde tzv. "přebývá" provést soupis movitých věcí.
Tyto věci však nesmí po dobu probíhající insolvence vydražit.
Exekutor ovšem spoléhá na to, že zejména po novelizaci Insolvenčního zákona v roce 2019 nebude oddlužen každý komu je na začátku odlužení povoleno.
Po zrušení oddlužení pak může exekutor věci rovnou odvést, nebo si je blízcí dlužníka "rádi" vyplatí.
Osobní konzultaci a vyhodnocení rizik s řešením vaší konkrétní situace nenahradí bohužel žádná jednoduchá rada, ani žádný článek.  

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,83 | Hodnotilo: 641 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |