Výpověď smlouvy obchodní smlouvy

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


Výpověď smlouvy obchodní smlouvyVýpověď smlouvy

Spotřebitel (smluvní partner) ................................................
Adresa …..............................................................................
IČ …..............................
Kontaktní údaje (telefon a e-mail) .....................................

Název firmy (poskytovatel) .............................….
IČ prodejce .............................….
Adresa ...................................….

Výpověď smlouvy o poskytování služeb

Vážení, dne …..............… jsme s Vámi uzavřeli Smlouvu č. …................ o poskytování služeb, jejímž předmětem je „Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací“ (viz kopie smlouvy).

Výše uvedená smlouva byla sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou …3 ... měsíce, která běží počínaje následujícím měsícem od měsíce, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Na základě dosavadních smluvních podmínek nemáme zájem o další využívání služeb dle smlouvy a sjednaných služeb.

Oznamuji Vám, že v souladu s článkem „10. Vznik, změna, převod a ukončení Smlouvy nebo Přihlášky“ Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí shora uvedené smlouvy, tímto uvedenou smlouvu vypovídám.

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami smlouva a zní plynoucí práva a povinnosti zaniknou uplynutím výpovědní lhůty, která začne běžet prvním dnem následujícího měsíce od měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.

Žádám o zaslání potvrzení o ukončení tohoto smluvního vztahu, a o tom že vůči mně neevidujete žádné závazky.

 

V .................... dne .........................................  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 964 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |