Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - mobiliální,exekuce,exekutor - www.zakonycr.eu

Mýty o ochraně před mobiliární exekucí na majetku blízkých

Mýty o ochraně před mobiliární exekucí na majetku blízkých
V ČR je bezmála jeden milion lidí v exekucích. Až 80% exekucí je nevymahatelných. V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. .....

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,topolánek,pospíšil - www.zakonycr.eu

Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány

exekutoři a topolánek dluhy a Novela zákona ministra Pospíšila
Ve středu minulý týden napadl dlužník dvojici vykonavatelů exekutora Vrány v pražské Jungmannově ulici tak, že skončili v nemocnici. Fyzické útoky za .....

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,vrána,vymáhání - www.zakonycr.eu

Soukromí exekutoři končí, milionům Čechů se konečně uleví

V České republice spolu s ním operuje 146 dalších soukromých exekutorů. Jsou to podnikatelé zaměření na tvorbu zisku
V České republice spolu s ním operuje 146 dalších soukromých exekutorů. Jsou to podnikatelé zaměření na tvorbu zisku. Parlament a Vláda České republik .....

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,mafie,dluhy - www.zakonycr.eu

Exekuce - jak to vlastně funguje, jdou po vás ani o tom nemusíte vědět

Aby bylo možno na podkladě bagatelního dluhu dohnat občana k exekuci mnohanásobného majetku .....
Aby bylo možno na podkladě bagatelního dluhu dohnat občana k exekuci mnohanásobného majetku, dokonce aby bylo možno občan a na základě dluhu několika .....

QR (http://QRColor.cz) - exekuční,řád, - www.zakonycr.eu

Exekuční řád o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

120/2001 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.340/2013 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ ČINNOST EXEKUTORŮ, VÝKON EXEKUČNÍ ČINNOSTI, ORGÁNY EXEKUTORSKÉ KOMORY A POSTAVENÍ KANDIDÁTŮ A KONCIPIENTŮ DATUM AKTUALIZACE: 1. LEDNA 2014
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ZÁKON ze dne 28.února 2001 o soudních exekutorech .....

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 1

Zákon upravující činnost exekutorů část 1 hlava 1 § 1
ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 (1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) je fyzická osoba splňující pře .....

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 2

Zákon upravující činnost exekutorů část 1 hlava 1 § 2
§ 2 (1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právním .....

QR (http://QRColor.cz) - exekutor,exekutorský úřad,exekuční řád - www.zakonycr.eu

Exekuční řád Část 1 Hlava 1 § 3

Zákon upravující činnost exekutorů část 1 hlava 1 § 3
§ 3 (1) Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu. (2) Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou sprá .....

 

xFonka Nejčtenější na zakonycr.eu

OKEČ končí, nahradí ..

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností ( ...

Čti více

Ztráta na výdělku po ..

Výpočet Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se stanoví jako rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem dosahovaným před vznikem škody a plnou výší náhrady mzdy nebo platu, popřípadě plnou výší ...

Čti více

Soukromí exekutoři k ..

V České republice spolu s ním operuje 146 dalších soukromých exekutorů. Jsou to podnikatelé zaměření na tvorbu zisku. Parlament a Vláda České republiky této skupince prominentních právníků svěřily do ...

Čti více

Kupní smlouva nový o ..

Úprava kupní smlouvy je v současné době svěřena jak občanskému, tak obchodnímu zákoníku. Nová úprava kupní smlouvy vychází z úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Nová je (po vzoru Švýcarska) i sy ...

Čti více

Spolupráce a vkládán ..

Nabízíme Vám provizi za vložení vzorových dokumentů, smluv do databáze u nás. Vložte Váš dokument nebo smlouvu do databáze formulářem viz. url odkaz níže.    Máte nějakou smlouvu, k ...

Čti více

NOZ 2014 Smlouva o v ..

Dosavadní úprava Dle § 66 současného obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“), který pozbude účinnosti dne 31.12.2013, se vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem ...

Čti více

Plná moc pro insolve ..

  A d v o k á t n í   k a n c e l á ř JUDr. ……………………….., ……………&h ...

Čti více

Dohoda o zvýšení kva ..

Dohoda o zvýšení kvalifikace uzavřena dle ust. § 234-5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi   Název:        &nb ...

Čti více

Nejnovější na zakonycr.eu

Mýty o ochraně před ..

V ČR je bezmála jeden milion lidí v exekucích. Až 80% exekucí je nevymahatelných. V konkurenčním boji se proto exekutoři zaměřují stále více na tzv. ...

Čti více

Opatření v oblasti e ..

Zastavování exekucí Opatření v oblasti exekucí podle ministerstva spravedlnosti míří na dlužníky, kteří jsou dlouhodobě v tíživé finanční situaci a v ...

Čti více

Výpověď smlouvy obch ..

Výpověď smlouvy Spotřebitel (smluvní partner) ................................................ Adresa …...................................... ...

Čti více

Směnka nejdrsnější n ..

Těžko hledat jednodušší a účinnější nástroj k zajištění pohledávky. Když bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, platí. Z pohledu věřitele dar ...

Čti více

Směnka – nejdrsnější ..

Těžko hledat jednodušší a účinnější nástroj k zajištění pohledávky. Když bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, platí. Z pohledu věřitele dar ...

Čti více

101/2000 Sb. Zákon o ..

§ 16 Oznamovací povinnost (1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s v ...

Čti více

101/2000 Sb. Zákon o ..

§ 15 (1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracova ...

Čti více

101/2000 Sb. Zákon o ..

§ 14 Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, moho ...

Čti více