Oznámení o zřízení stálé provozovny

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o zřízení stálé provozovny

Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stále provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně.. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit

Oznámení o zřízení stálé provozovny
(§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě uzavření smlouvy o pronájmu s majitelem nemovitosti na adrese ……………………………….. v ……………………………….. vám tímto v zákonné lhůtě oznamuji zřízení stálé provozovny:
 
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………….
Fax:                 ………………………………………………….
 
 
Tímto považuji svou povinnost oznámit zřízení stálé provozovny za splněnou.
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,07 | Hodnotilo: 1913 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |