Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - Exekutor,zápis,svolení,vykonatelnosti - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

Exekutorský úřad v        …………………………………........ Exekutor                      ………………………………………. Sídlo           & ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,místní,nepříslušnost,exekučního soudu - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka místní nepříslušnosti exekučního soudu

Námitka místní nepříslušnosti exekučního soudu     Okresnímu soudu v        ................................................., se sídlem:                    ..................................................   Ke sp.zn.                     ................... ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,podjatost,soudní,exekutor,pověřen,provedením exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce

Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce     Okresnímu soudu v        ................................................., Kke sp.zn.                    ...................................................   Navrhovatel:                  ............ ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,exekuční,příkaz,daňov,nedoplatku - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku

Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku dle ust. § 73 odst. 8 zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:              ........................................... PSČ:   &nb ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,přííkaz,úhrad,náklad,exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce     ke sp.zn. Ex     ..................................................     Dne .................... mi byl soudním exekutorem .............................................. doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce,       Proti tomuto příkazu vznáším v zákonné lhůtě námitky, a to z těchto důvodů:   1) V obecné rovině vznáším námitku podjatosti soudního exekutora ................ ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,příkaz,úhrad,nákladů exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce 2

Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce     Dne .................... mi byl soudním exekutorem .............................................. doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce,   ke sp.zn. Ex     ..................................................     Proti tomuto příkazu vznáším v zákonné lhůtě námitku, a to z těchto důvodů: & ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,nepříslušnosti,exekučního soudu - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu

Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu     Krajskému soudu v        ................................................., se sídlem:                    ..................................................   Ke sp.zn.               &n ..