Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek

Doložku lze vkládat do závazkových vztahů nebo i do ostatních smluv či dohod. Podmínkou pro přímou vykonatelnost je smluvně udělený souhlas všeobecný pro celý majetek, nebo lze sjednat i zástavu a na tuto navázat souhlas povinného s přímou vykonatelností. Nutno smlouvu sepsat u notáře, notářským zápisem nebo lépe sepsat dohodu s touto doložkou přímo v kanceláři exekutora, jinak je doložka neplatná.

Doložka do smluv
o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného
na veškerý majetek
 
Svolení k vykonatelnosti
Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti němu provedena exekuce soudním exekutorem. Toto ujednání postihuje veškerý jeho soukromý majetek a práva.
 
(smlouva se sepisuje u exekutora nebo notářským zápisem)


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,05 | Hodnotilo: 2314 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |