Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 38

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 38

  

§ 37

Oprávnění kontrolujícího na přístup k informacím

Kontrolující je při kontrole zpracování osobních údajů oprávněn seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně citlivých údajů.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu