101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VIII § 47

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Zákon o ochraně osobních údajů / 


101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VIII § 47HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 47

Opatření pro přechodné období

(1) Každý, kdo zpracovává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobní údaje a na něhož se vztahuje povinnost oznámení podle § 16, je povinen tak učinit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Zpracování osobních údajů prováděné před účinností tohoto zákona je nutno uvést do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 2001.

(3) V případě, že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2 se v takovém případě do 31. prosince 2002 nepoužijí.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 411 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |