101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ČÁST TŘETÍ § 50

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Zákon o ochraně osobních údajů / 


101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ČÁST TŘETÍ § 50ČÁST TŘETÍ

§ 50

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(3) Zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu.1)

1) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.".

2. V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle zvláštního právního předpisu.3a)

3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.".

3. V § 8 se odstavce 1 a 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5) zrušují.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,07 | Hodnotilo: 462 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |