101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 8

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Zákon o ochraně osobních údajů / 


101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 8§ 8

Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost podle tohoto zákona.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 460 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |