101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Zákon o ochraně osobních údajů / 


101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1

 

Předmět úpravy

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie,1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 545 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |