Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 35

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 35

  

HLAVA VI

ČINNOST ÚŘADU

§ 35

Registr
(1) Do registru zpracování osobních údajů se k osobám správců zapisují informace z oznámení podle § 16 odst. 2 a datum provedení, případně zrušení registrace.

(2) Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i), jsou veřejně přístupné, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Zrušení registrace podle § 17a oznamuje Úřad ve Věstníku Úřadu.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu