Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA V § 33

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA V § 33

  

Inspektoři Úřadu

§ 33

(1) Inspektora jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky.

(2) Inspektor je jmenován na období 10 let. Může být jmenován opakovaně.

(3) Inspektor řídí kontrolu a provádí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.

(4) Činnosti podle odstavce 3 vykonává 7 inspektorů Úřadu.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu