Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA V § 31

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA V § 31

  

§ 31

Kontrolní činnost Úřadu se provádí na základě kontrolního plánu nebo na základě podnětů a stížností.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu