Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 25

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 25

  

§ 25

Náhrada škody

V otázkách neupravených tímto zákonem se použije obecná úprava odpovědnosti za škodu.23),24)QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu