Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 19

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 19

  

§ 19

Jestliže správce hodlá ukončit svoji činnost, je povinen Úřadu neprodleně oznámit, jak naložil s osobními údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje oznamovací povinnost.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu