Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 14

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 14

  

§ 14

Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu