Reklamace postupu správce daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Reklamace postupu správce daně

V tomto případě se jedná o reklamaci nečinnosti při vystavení náhradního dokladu o registraci daně. Reklamovat - namítat lze jakýkoliv postup správce daně, proti kterému lze uplatnit námitku. § 53 Reklamace Proti postupu správce daně při placení a evidenci daně může daňový dlužník podat reklamaci. O podmínkách a způsobu vyřizování platí přiměřeně ustanovení o námitkách.

Reklamace postupu správce daně
(§53 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
dne ............... jsem žádal o vystavení náhradního dokladu o registraci k dani z přidané hodnoty.
 
K dnešnímu dni jsem však tento doklad neobdržel a následně ani informaci o tom, z jakého důvodu se tak stalo.
 
Podávám tedy k tomuto postupu reklamaci a neprodleně Vás vyzývám k nápravě.
 
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - kopie mé žádosti s razítkem podatelny


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 1923 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |