Stížnost proti výzvě správce k vydání věci

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Stížnost proti výzvě správce k vydání věci

§ 2 Základní zásady daňového řízení (1) Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen "daňové řízení") v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají při tom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. (2) Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plněních jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. (3) Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; při tom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. (4) Daňové řízení je vždy neveřejné. (5) Jakékoliv osoby, s výjimkou daňových subjektů v daňovém řízení o jejich daňové po

Stížnost proti výzvě správce k vydání věci
(§2 odstavec 2 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                     
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Podávám tímto stížnost proti postupu správce daně, který si při daňové kontrole v naší společnosti dne ……….. vyžádal předložení počítače s datovými nosiči pro doplnění údajů o pohybech zboží ve skladovém hospodářství naší společnosti.
 
Vzhledem k tomu, že jediné místo, kde jsou tyto údaje uloženy je systémový server uložený v serverové skříni (pevně instalováno), nelze tyto údaje vydat na elektronickém médiu tak, aby je dokázal správce daně zpracovat. Toto tvrzení doplňujeme informací, že softwarová aplikace obsluhující pohyby ve skladu je chráněna proti zneužití hardwarovým klíčem, který nelze ze systému odmontovat. Pokud bychom tak učinili, po dobu zkoumání těchto dat u správce daně by došlo v naší společnosti k vyřazení většiny oddělení.
 
Váš návrh o vydání počítače, který je centrálním v našem počítačovém systému, považujeme za neúměrný a velmi by zatížil provoz firmy jako celku.
 
Navrhujeme tedy v případě potřeby tyto údaje v úplném a vyžádaném rozsahu vytisknout, případně rádi poskytneme součinnost pracovníkům správce daně tak, aby bylo možné dosáhnout cíle řízení v plném rozsahu, avšak pouze v místě sídla naší firmy, kde je hardware a software umístěn.
 
Děkuji a očekávám změnu Vaší výzvy
 
                                                                      
 
                                                                                  ………………………………………………..
                                                                                                       podpis


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 1433 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |