Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla

Autor může požadovat od celních orgánů informace o obsahu a rozsahu dovozu zboží, které a) je rozmnoženinou jeho díla nebo zvukovým či zvukově obrazovým záznamem takového díla, b) má k pořízení takové rozmnoženiny sloužit jako nosič (nenahraný nosič), c) je přístrojem k zhotovení zvukových nebo zvukově obrazových záznamů nebo tiskové rozmnoženiny, anebo d) je pomůckami podle § 43 aut. zák. a nahlížet do celních dokumentů, aby zjistil, zda dovoz takového zboží k užití na území České republiky je oprávněný podle tohoto zákona, nebo aby zjistil údaje rozhodné pro uplatnění práv z tohoto zákona vyplývajících. Toto ustanovení platí obdobně i při vývozu.

Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla
(dle § 42 odst. 2) autorského zákona)
 
 
 
Celní úřad …………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………….
 
 
Žadatel:                                    …………………………………………
Adresa (sídlo):             ……………….…………………………
IČ / narozen:                 ……………………………….............
DIČ:                             ….……………………………………..
Telefon:                       ………………………….....................
e-mail:                          ……..……………………………….....
 
 
Dobrý den,
jako autor a současně i jediný distributor díla ve formě tiskové rozmnoženiny, konkrétně publikace obsahující informace o …………………………….., názvem ……………………. v jazyce …………………… jsem zjistil, že v Rakousku dochází k porušování autorského zákona a poškozování mých práv ve věci nelegálního rozmnožování mého díla a jejich prodejem.
 
Žádám vás o informaci o tom, existuje-li subjekt, který vyvezl z ČR do Rakouska napodobeniny nebo nelegální rozmnoženiny mého díla. Pokud se u vás prokáže, kdo takovou celní deklaraci učinil, žádám dále o sdělení podrobné identifikační údaje na tento subjekt, což jsou údaje rozhodné pro uplatnění mých práv z autorského zákona.
 
Děkuji za zaslání informace na mou adresu.
 
Datum a místo:             ...........................................................
 
Podpis:                                   ...........................................................


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,05 | Hodnotilo: 1712 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |