Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení

Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými.

Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení
 
 
 
Vydavatel:                  …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                            …………..…………..…………..
sídlem:                                   …………..…………..…………..
zastoupená:                            …………..…………..…………..
 
 
 
 
Pan:                                        …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                                     …………..…………..…………..
                                    (dále jen "autor")
 
 
 
Já, autor dle § 54 odstavce 3) autorského zákona tímto oznamuji projevení opětovného zájmu k užití díla po odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení.
 
Vzhledem k tomu, že došlo zásadním změnám ve skutečnostech ovlivňujících mé autorské postoje a přesvědčení o použití díla ……………………………………, zasílám vám tuto nabídku k užití díla.
 
Toto činím ve smyslu autorského zákona a protože jsem měl již dříve s vámi uzavřenou platnou licenční smlouvu, nabízím vám toto přednostně za podmínek již dříve sjednaných.
 
Na základě výše uvedeného žádám o odpověď do …….. dnů, abych mohl v případě vašeho nezájmu dílo nabídnout jinému vydavateli. Děkuji.
 
V úctě
           
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpis:                                   …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 1887 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |