Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 26

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA II § 26

  

§ 26

Povinnosti podle § 2125 se obdobně vztahují i na osoby, které shromáždily osobní údaje neoprávněně.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu