Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

  

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1

 

Předmět úpravy

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie,1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu