Exekuční řád Část 1 Hlava 14 § 131

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Exekuční řád / 


Exekuční řád Část 1 Hlava 14 § 131§ 131

Ministerstvo se zmocňuje, aby stanovilo vyhláškou

a) výši a způsob určení odměny exekutora, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností a náhrady za ztrátu času, včetně přiměřené výše zálohy,
b) výši a způsob určení odměny správců závodu a náhrady jejich hotových výdajů,
c) podmínky pojištění odpovědnosti za újmy způsobené exekutorem činností dle tohoto zákona,
d) postup pro zápis a výmaz údajů v centrální evidenci exekucí a pro její vedení, provoz a správu,
e) postupy při výkonu exekuční a další činnosti k provedení hlavy třetí až osmé tohoto zákona.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,08 | Hodnotilo: 1438 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |