Exekuční řád Část 1 Hlava 4 § 70

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Exekuční řád / 


Exekuční řád Část 1 Hlava 4 § 70Díl 5

Exekuce postižením závodu

§ 70

(1) K provedení exekuce postižením závodu nebo části závodu povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude doloženo, že závod nebo část závodu je majetkem povinného.
(2) Exekutor ustanoví v exekučním příkazu správce závodu.
(3) Ustanovení §338u odst.3 občanského soudního řádu se použije obdobně pro exekutory a zaměstnance exekutorských úřadů.
(4) Náklady exekuce se uspokojují jako pohledávky nákladů řízení ve skupině uvedené v §338ze odst.1 písm.a) občanského soudního řádu.
(5) Při oceňování závodu nebo jeho části se použije obvyklá cena podle zvláštního právního předpisu.18)

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 1416 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |