Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostíKatastrální úřad pro ............................kraj
Katastrální pracoviště ..............................
.........................................................................
.......................     .............................................
 
 
 

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

 
 
Navrhovatelé žádají Katastrální úřad pro ............................ kraj, Katastrální pracoviště ............................., aby do katastru nemovitostí povolil vklad vlastnického práva na základě předkládané Kupní smlouvy ze dne ........................................, kterou
 
............................................... s.r.o.
IČ: .........................................
OR vedený Krajským soudem v ........................ v oddílu ......................., vložka ......................
se sídlem .....................................................................................................
jednající ..............................................................., jednatelem
jako prodávající
 
za sjednanou kupní cenu prodává obchodní společnosti
 
....................................... s.r.o.
: ............................................
OR vedená u Krajského soudu v ..................................... v oddílu ................., vložka ......................
se sídlem ..............................................................................................................
jednající ................................................................................
jako kupujícímu
 
I. Nemovitosti, a to konkrétně:
 
       Pozemky:
 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č.
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
parc. č. st. 
parc. č. 
 
parc. č. 
 
parc. č. 
 
 
Stavby:
 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 
 
to vše zapsané na LV č. .................................... v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro .................................. kraj, Katastrální pracoviště ........................ v katastrálním území ........................, obec ........................(dále jen jako „Nemovitosti“).
 
II.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhovatelé žádají Katastrální úřad pro .............................. kraj, Katastrální pracoviště ..........................., aby zahájil řízení o vklad vlastnického práva z Kupní smlouvy
ze dne ........................................ a navrhují, aby povolil a provedl vklad vlastnického práva ve prospěch obchodní společnosti  .......................................... s.r.o. IČ: .....................................
 
Přílohy:
- 4x Kupní smlouva ze dne ................................. (jeden stejnopis s úředně uvěřenými podpisy),
- 1x originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti ................................ s.r.o.
- 1x originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti ................................ s.r.o.
 
 
 
v .................................................... dne ....................................................
 
 
 
................................................... s.r.o.
 
 
...................................................................   s.r.o.
 
 
........................................................
 
 
 
........................................................
........................................., jednatel
 
jednatel

      


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1364 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |