Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení

Autor může písemně odstoupit od smlouvy, jestliže jeho dosud nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli.

Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
 
 
 
Vydavatel:                  …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                            …………..…………..…………..
sídlem:                                   …………..…………..…………..
zastoupená:                            …………..…………..…………..
 
 
 
 
Pan:                            …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                                     …………..…………..…………..
                                    (dále jen "autor")
 
 
 
Já, autor dle § 54 odstavce 1) autorského zákona tímto oznamuji odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení, které odůvodňuji následovně:
 
1)   Smlouva byla uzavřena za účelem vytvoření …………………………………, který bude propagovat výrobek pomáhající v léčbě …………………………….
2)   Výrobek samotný dle zjištěných informací neplní požadované funkce a navíc je plně karcinogenní, což mne jako autora donutilo změnit náhled na tvorbu díla
3)   Užití díla nebude sloužit veřejnosti, ale na rozdíl od původního prezentovaného záměru pomáhat bude sloužit jen nekomerčním ziskům vaší společnosti bez ohledu na karcinogeny obsažené ve výrobku.
 
Na základě výše uvedeného, jak jsem již sdělil odstupuji od licenční smlouvy uzavřené mezi námi dne …………………. a to i s ohledem na fakt, že jsem členem sdružení proti rakovině, což by dokončením předmětného díla poškodilo mé oprávněné zájmy v tomto spolku.
 
Berte na vědomí mé odstoupení od licenční smlouvy. Děkuji.
 
           
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpis:                                   …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 2158 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |