Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Autorské smlouvy / 


Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora (1) Autor může písemně odstoupit od smlouvy, jestliže jeho dosud nezveřejněné dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Smlouva se ruší dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy nabyvateli. (2) Autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 vznikla.

Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem
 
 
 
Pan:                           …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                                   …………..…………..…………..
                                    (dále jen "autor")
 
 
Vydavatel:                   …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
zastoupená:                 …………..…………..…………..
                                   (dále jen "vydavatel")
 
 
Věc: Vzniklá škoda
 
Vážený pane …………………………,
na základě práva odstoupit od licenční smlouvy k užití díla z důvodu vašeho přesvědčení, které jste využil nám vznikla škoda v celkové výši …………………… Kč.
 
Škoda vznikla z následujících důvodů:
-     náklady na dosavadní výrobu díla ………………. Kč
-     škoda vzniklá nesplněním termínu spuštěním reklamní kampaně ………… Kč u klienta
 
Věříme, že škodu uhradíte na náš účet č. …………………………. vedený u ……………………. Banky nejpozději do ……….. dnů ode dne doručení této výzvy dle § 54 odst.2 autorského zákona, nebo své odstoupení nahradíte projevením opětovného zájmu s uzavřením nové licenční smlouvy k užití díla za srovnatelných podmínek zaslané na naši adresu ve stejném termínu, jakým je termín určený pro uhrazení způsobené škody.
 
V úctě
           
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpis:                                   …………………………………………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1953 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |